Care For The Environment

Naše okoljske iskrice


Vodo si privoščimo za pitje, a smo pozorni na porabo
Za vzdrževanje zadovoljive kakovosti življenja porabi človek v povprečju 80 litrov pitne vode na dan. V Sloveniji porabimo dnevno od 130 do 200 litrov pitne vode na člana gospodinjstva. Za samo eno splakovanje wc-ja porabimo od 2 do 8 litrov čiste pitne vode, za kuhanje pa na dan povprečno slovensko gospodinjstvo porabi 6 litrov pitne vode.

Ponosni smo, da vas gostimo v okolju, kjer je voda pitna! V Sloveniji pijemo izjemno čisto in kakovostno vodo!

Vestno ločujemo odpadke.

Smeti ločujemo skladno z navodili.
Odpadke vselej odlagamo v ustrezne zabojnike in nikakor ne v naravo ali v odtoke. Tako odvrženi odpadki onesnažujejo podtalnico in druge vire pitne vode. Potrudimo se smeti odnesti v ločene zabojnike.

Zmanjšujemo uporabo plastike
Plastika predstavlja veliko grožnjo – tako okolju kot človeku samemu. V Sloveniji smo v letu 2017 proizvedli 987.151 ton komunalnih odpadkov oz. 478 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Letno posameznik v Sloveniji porabi od 100 do 300 plastičnih vrečk, ki pa so v uporabi le od nekaj minut do ene ure. Ker na svetu proizvajamo vedno več plastike, 6,4 milijona ton letno je pa pristane v okolju, imajo plastični delci in snovi, ki vdirajo v živalska in naša telesa, velik vpliv na kakovost našega zdravja.

Potrudimo se izogniti uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Skrbno ugašamo luči.
Uporabljamo varčne/led sijalke. luči ugašamo, ko jih ne potrebujemo. S tem prispevamo k manjši porabi električne energije in k ohranjanju okolja.

Zmanjšujemo ogljični odtis.
Naša restavracija ima kakovostno izolacijo in energetsko varčna okna. vrata in okna zapiramo. Tako v poletnem času preprečujemo segrevanje prostorov, zato dodatno ohlajevanje ni potrebno. S tem učinkovito zmanjšujemo ogljični odtis.

Prostore zjutraj in zvečer za kratek čas prezračimo.

Uživamo v lokalnem bogastvu naravne in kulturne dediščine.
Naravna in kulturna dediščina sta v našem okolju izjemni – obiščite, spoznajte; doživite in okusite ju! Informacije o znamenitostih, doživetjih, gastronomiji in običajih lahko dobite na naši info točki v v primeru, da potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na naše prijazno osebje.

Okolico raziskujemo z okolju prijaznimi vrstami mobilnosti.
Naši kraji so idealni za kolesarstvo in pohodništvo. Vsak izlet/ogled, ki ga opravite s kolesom ali peš, namesto z avtomobilom, je okolju prijazno dejanje. Ste kdaj pomislili na to, kako zelo drugače spoznamo kraj, če ga obiščemo peš ali na kolesu? Od blizu ga namreč resnično začutimo, vonjamo, slišimo. odpremo se prebivalcem in z njimi lažje vzpostavimo stike. Le tako lahko zares razumemo kraje in ljudi, ki jih obiščemo.
Vse informacije o možnostih izposoje koles ter o kolesarskih in pohodniških poteh lahko dobite pri naših zaposlenih.